Wednesday, June 22, 2011

رقابت و رفاقت

توجه

کلوپ هفت و سی مدیران

باشگاه استخر و سونای مدیران 
باشگاه پارک و پیاده روی مدیران

نوآوری در وب فارسی

به دلیل آشنایی نسبی فعالین اقتصادی وب فارسی با کسب و کارهای وب در خارج از کشور، الگوهای خارجی خیلی زود در ایران شناخته میشوند ولی معمولا پیش از آنکه در یک طرح کسب و کار تجاری تعریف شود و منابع مورد نیاز جذب کند، فراموش میشود یا به صورت ناقص و ضعیف اجرا میشود و شکست میخورد و در هر حال در حد انتظار ظاهر نمی شود
آنچه تا کنون با عنوان نوآوری در وب فارسی میشناسیم و دارای حداقل های قابل دفاع می باشد، معمولا محدود به کپی کردن از الگوهای خارجی بوده است. در این محدوده به نوآوری های بی قاعده که در واقع اتلاف منابع و مقاصد است کاری نداریم و همان
....

ارتباط نزدیک بازار ایران و خارج به خصوص در زمینه فاوا / امکان حرکت نو کم است و اگر هم حرکت نو کسی شروع کند معمولا گروههای فعال تر و باسابقه تر با کپی کردن و استفاده از امکاناتی که دارند خیلی زود جلوی افراد تازه وارد را می گیرند
کپی رایت و حقوق معنوی که رعایت نمی شود
تمرکز سرمایه اندک است
دانشگاه حامی خوبی برای وب فارسی نیست
و در عین حال فرصتی طلایی برای رشد است
نوآوری در طرح تجاری و نقش نگاه بومی در طرح کسب و کار
نوآوری فنی
نوآوری های دیگر

امید و آرامش

به اندازه که بدانیم ... خطر را تشخیص میدهیم

مسابقه برای تشخیص و پیش بینی رفتار کاربران اینترنت با بزرگ شدن اینترنت و جهان شمولی آن، معنای جدیدی یافته است. دیگر اینترنت یک شبکه علمی ویژه خواص نیست و بنابراین کسانی که حتی آن زمان نیز از اینترنت خبر بودند، یا اگر با آن آشنا بودند بر خلاف مسیر واقعیات حرکت می کردند، امروز با واقعیتی متفاوت مواجه اند که عدم شناخت و استفاده از آن به منزله از دست دادن حاکمیت و قدرت و واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی است که قادرند رفتار صدها میلیون انسان موثر جهان را بشناسند و آن را پیش بینی کنند و با دسترسی های عظیمی که دارند، بر روند تصمیم گیری آنان تاثیرگذار باشند
این موضوع به اندازه کافی برای کسانی که با آینده و برنامه ریزی بیگانه اند، هولناک است و به همین دلیل شاهد آن خواهیم بود که دولتهای ناآگاه جهان، سرمایه های نفتی و معدنی و انسانی و غیره خود را برای جانشینان خود در آینده جمع می کنند
 این تغییر شامل همه جوامع و حکومت ها و یا لا اقل اکثریت آنها می شود. چه ثروتمند و چه فقیر. چه مذهبی و چه غیر مذهبی. چه مستبد و چه مردم سالار
ابزارهای تعقیب و ثبت و پیش بینی رفتار کاربران به سرعت توسعه می یابد 
ابزار این تغییر در اختیار مجموعه های فعال در فضای مجازی است و هر چه این مجموعه ها در تاسیس آنچه نیاز آینده است مشارکت بیشتر داشته باشند، سهم بیشتری را به دست می آورند.
حکومت های مستبد است در مسیر این تغییرات چه می شوند؟
حکومت های مردم سالار چه می شوند؟
مردم در چه جهانی زندگی خواهند کرد؟
این پرسش ها را باید از پیشگامان و فعالان حاضر در فضای اینترنت پرسید و وای بر جامعه ای که از دسترسی به این ابزارها محروم است و یا با محدودیت های جدی مواجه است چرا که در آینده ای نزدیک تسلیم جهانی خواهد شد که کرسی های تصمیم گیری آن سالها قبل تقسیم شده است و و مخالفت با آنچه نمی شناسیم به ما کمکی نخواهد کرد
 در مخاطره ایم و این مخاطره حتی قدرت های بزرگ جهانی را به ترس و تلاش انداخته است 

کشتید منو

لبخند زندگی

تحولات اجتماعی و شکاف های نسلی

تغییر ارزشها و نظام های ارزشی ناشی از تغییرات سریع اجتماعی به شکاف های متنوعی می انجامد که گاهی با عنوان شکاف نسل ها از آن یاد می کنیم. در واقع از دو جامعه ناکامل و متفاوت سخن میگوییم که به ظاهر یکی و مکمل یکدیگر هستند. این شکافها اگر با تدبیر حل و فصل نشوند و تکمیل نشوند و کمال نیابند، به تغییرات اجتماعی انقلابی منجر و اینگونه حل و فصل میشوند

خانه خدا